Już w pierwszym kwartale 2013 roku będzie można uzyskać pierwsze kredyty z dofinansowaniem na budowę energooszczędnych domów. Dom ekologiczny to nie tylko moda, to także spore oszczędności. Największym problemem do tej pory w Polsce były koszty budowy budynków pasywnych, nowe możliwości finansowania w części zmniejszą te koszty .

300 mln na dofinansowanie oszczędności .

Polska, jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków aby w roku 2020 wszystkie nowo budowane budynki miały niemal zerowe zużycie energii. Przygotowując się do spełnienia tych warunków już teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża nowy Program priorytetowy, którego celem jest wsparcie budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujący mieszkanie. Dofinansowanie ma formę dopłaty do części kredytu po zrealizowaniu inwestycji. Dopłata do kredytu pokryję wyższe koszty inwestycji związane z zastosowaniem nowych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej. Korzyścią będzie nie tylko niższe koszty eksploatacji domu czy mieszkania ale także podniesienie wartości rynkowej budynków. NFOŚiGW planuje w latach 2013 – 2018 przeznaczyć na ten cel 300 mln złotych, według szacunków za tę kwotę zostanie zrealizowanych ok. 12 tyś inwestycji .

Wszystkie formalności załatwimy w banku .

Dotacje będą realizowane za pośrednictwem banków. Wyboru banków dokonuje fundusz na podstawie złożonych wniosków i listę współpracujących banków publikuje po podpisaniu umowy o współpracę z bankiem. Obecnie jest to siedem banków: Bank Polskiej Spółdzielczości S .A ., SGB-Bank S .A ., Bank Ochrony Środowiska S .A ., Bank Zachodni WBK S .A ., Getin Noble Bank S .A ., Nordea Bank Polska S .A ., Deutsche Bank PBC S .A .

Wysokość dopłaty będzie zależeć od rodzaju budynku w jakim będziemy mieszkać oraz od stopnie jego energooszczędności. Więcej pieniędzy otrzymamy na dom jednorodzinny. Na budynek pasywny, zużywający do 15 kWh/m2 energii w ciągu roku potrzebnej na ogrzanie, otrzymamy dotacje w wysokości 50 tys. zł w przypadku domu jednorodzinnego oraz 16 tys. na mieszkanie. Jeżeli zużycie będzie do 40 kWh/m2 energii potrzebnej na ogrzanie w ciągu roku otrzymamy odpowiednio 30 tyś i 11 tyś złotych .

Pieniądze dla właścicieli .

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne dysponujące prawomocny pozwoleniem budowlanym oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na której będą budowały budynek. Mogą to być również osoby, na które deweloper (także spółdzielnia mieszkaniowa) przeniesie prawo własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności do domu lub lokalu mieszkalnego .

Dofinansowanie może być udzielone tylko do nowych budynków. Środki mogą być przeznaczone na: budowę domu jednorodzinnego, zakup nowego domu, zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Do kosztów kwalifikujący się do wsparcia Program zalicza: budowę i zakup domu jednorodzinnego oraz zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenie osiągnięcia standardu energetycznego. Do kosztów zaliczają się te wszystkie elementy, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu,czyli:

zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

Zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

zakup i montaż instalacji ogrzewania,

zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej .

Wysokość dotacji nie jest uzależniona od powyższych kosztów, nie mogą być one niższe niż kwota dofinansowania .

Musimy zaciągnąć kredyt w banku .

Dofinansowanie jest możliwe tylko w formie dopłaty do kredytu. Dlatego celu jego uzyskania musimy zaciągnąć kredyt w banku, który podpisał umowę o współpracy z NFOŚiGW. Nie jest wymagane aby kredyt pokrywał całość inwestycji. Jego wysokość musi być jednak większa niż dofinansowanie .